Hjem
Hjem Kretssider Skoler Bibelcamp Linker Kalender Kontakt
ImF til tjeneste

Indremisjonsforbundet (ImF) er en evangelisk luthersk vekkelsesbevegelse innenfor Den norske kirke. ImF er åpen for medlemmer fra andre lutherske kirkesamfunn, og slike som uten formelt kirkemedlemskap bekjenner seg til ImF sin basis og åndelige idealer.

ImF er åpen for misjonstjeneste ut over de respektive kretsenes arbeidsområder. Herfra kan en ta direkte kontakt med Forbundskontoret.

"Forbundet er hoved- og sentralorgan for de innmeldte foreningene, forsamlingene og menighetene, og skal være til felles støtte og hjelp i arbeidet for Guds rike i vårt folk.” (Fra ImF sine lover)

ImF driver allsidig misjon i Norge, er forsamlingsbasis for misjon til folkeslagene og Israel. ImF er også delaktig i misjon i Europa.

 • Klar forkynnelse og veiledning ut frå Guds ord
 • Vekkelsesarbeid og evangelisttjeneste
 • Bibelundervisning og Alpha-kurs
 • Misjonsstrategi og forsamlingsbygging
 • Barne- og ungdomsarbeid
 • Familiearbeid
 • Diakoni
 • Seniorarbeid
 • Bibelcamp
 • Mediearbeid med Sambåndet, forlag osv.
 • Sang- og musikktjeneste
 • Skolearbeid
 • Stevner, kurs og forskjellige samlinger

ImF har bruk for din givertjeneste, testamentariske gaver og skattefrie gaver.

Bankgiro: 8220.02.80055

Takk for din støtte i forbønn og offer!

 
Indremisjonsforbundet, Søre Bildøy, 5353 Straume Tlf.: 56 31 42 40 Faks: 56 31 42 41 E-post: imf@imf.no
Aeston