Hjem
Hjem Kretssider Skoler Bibelcamp Linker Kalender Kontakt
Ressursdokument

I denne mappa vil du finna opptrykk av tidlegare utgitt ressurspermar og bøker som ikkje lenger er å finna for sal.

  Syn og retningsliner
Syn og retningsliner for Det Vestlandske Indremisjonsforbund (no Indremisjonsforbundet), vart vedteke i 1953. Mykje har endra seg sidan, men heftet som tek opp organisasjonen si haldning til vedkjenninga, tilhøvet til kyrkja, nådegåvene, dåpen og nattverden, står enno fast.

Last ned heile heftet som pdf-fil her.
   

  

 

I Herrens tjeneste
Setter Bibelen større etiske krav til ledere enn til kristne generelt? Hvilke utfordringer møter en kristen leder på det etiske plan? Hvem kan være kristne ledere? Hvordan bør ledere som har falt, behandles?
Dette heftet forsøker å gi bibelsk begrunnede svar på slike spørsmål.

Last ned heile heftet som pdf-fil her.

  

 

I gode og vonde dagar,
rettleiing om ekteskap og samlivsspørsmål.

Skilsmissetala er høge i Noreg. Store grupper menneske vel også å leva saman utan rettmessig stifta ekteskap. Fleire kristne ektefolk vel skilsmisse som utveg frå ekteskaplege problem og vanskar. Dette gjer og at spørsmålet om attgifte er aktuelt midt i den kristne forsamlinga. Denne boka er meint som eit lite svar i denne samanhengen.

Last ned heile heftet som pdf-fil her.

  

 

Ressurshefte i skolespørsmål
Heftet tar opp ulike skolespørsmål. I den grunnleggende delen som nå er tilgjengelig på denne siden drøftes f.eks foreldreretten, den offentlige skolen, hjemmeundervisning og friskoler.

Last ned heile heftet som pdf-fil her.

  

 

Med Jesus til familien
Tips og ideer til familiearbeidet i ImF
Dette lille heftet er ment å skulle gi tips og ideer til familiearbeidet. Vi oppfordrer våre medarbeidere og indremisjonslagene til å bruke heftet. Her skulle være både tips, ideer og dermed inspirasjon og praktisk hjelp til dette viktige misjonsarbeidet.

Last ned heile heftet som pdf-fil her.

  

 

Bedehuset- heim og misjonsstasjon
Heftet tek opp ulike sider ved bedehuset og indremisjonen sitt arbeid. Her er mellom anna kapittel om lekmannsrørsla sine ideal, om bedehuset som ein heim for dei truande, og noko historikk om framveksten av indremisjonsrørsla og vekkingstidene.

Last ned heile heftet som pdf-fil her.

 
Indremisjonsforbundet, Søre Bildøy, 5353 Straume Tlf.: 56 31 42 40 Faks: 56 31 42 41 E-post: imf@imf.no
Aeston