Hjem
Hjem Kretssider Skoler Bibelcamp Linker Kalender Kontakt
Visjon og mål

Indremisjonforbundets visjon er å:
   • skape varme, inkluderende fellesskap
   • vinne mennesker for Jesus
   • utruste de troende til tjeneste.

I vårt arbeid vil vi være Ordet nær og mennesket nær.

I vår Strategi- og handlingsplan har vi satt oss følgende
hovedmål  for perioden 2005-2008:
   • Ny giv i indremisjonsarbeidet.
   • Skape en positiv og varm kultur i indremisjonsfellesskapet.
   • Styrke identitet og tilhørighet i indremisjonsfellesskapet.
   • Styrke bibeltro forkynnelse og evangelisk luthersk vekkelsesprofil.
   • Styrke diakonal holdning og handling.
   • Styrke kristne verdier som salt og lys i samfunnet.
   • Medlemsvekst – flere enheter og geografisk vekst.

 
Indremisjonsforbundet, Søre Bildøy, 5353 Straume Tlf.: 56 31 42 40 Faks: 56 31 42 41 E-post: imf@imf.no
Aeston