Hjem
Hjem Kretssider Skoler Bibelcamp Linker Kalender Kontakt
Kyrkjerett i ImF

Hausten 2007 var ein viktig fase i det norske kyrkjelandskapet i og med vedtaka – i strid med Bibelen og vedkjenninga - som Den norske kyrkja sine offisielle organ – Bispemøtet, Kyrkjerådet og Kyrkjemøtet - gjorde med å inkludera personar som lever i homofilt og lesbisk samliv i stillingar i kyrkja. Kva gjer ImF?
 

Med noko ulik grunngjeving har fleire i den situasjonen meldt seg ut or Den norske kyrkja. Av desse har ein del tilknyting til ImF. Ein del spør også etter hjelp og tilrettelegging for kyrkjerettsleg tilknyting til ImF. Fleire organisasjonar som Misjonssambandet og Normisjon ved sida av ImF har sett det rett å vurdera korleis ein skal imøtekoma slike ønske.

På denne bakgrunnen har Forbundsstyret vedteke å få saka utgreidd i organisasjonen. Ønskje har vore at Forbundsstyret legg fram eit notat til rådsmøtet i november 2008 og vidare til generalforsamlinga i 2009.

Dette dokumentet er nå klart og gjort fritt tilgjengeleg og kan lastas ned her som pdf-fil. 

Last ned Kyrkjerett i ImF her

 
Indremisjonsforbundet, Søre Bildøy, 5353 Straume Tlf.: 56 31 42 40 Faks: 56 31 42 41 E-post: imf@imf.no
Aeston