1)   Fyll ut skjemaet og skriv ut.
2)   Signer og send i posten til:         ImF, Søre Bildøy, 5353 Straume


Navn:

Adresse:

Post nr.:

Telefon:

E-post:


I følge bankenes sikkerhetskrav, er vi pålagt å be deg fylle ut en øvre beløpsgrense pr. trekkmåned. Vi anbefaler at du setter den maksimale beløpsgrensen til kr. 1.000,- pr. mnd., for å ta høyde for eventuelle framtidige gaveendringer. Du vil uansett aldri bli trukket for mer enn det faktiske gavebeløpet. Hvis feltet under ikke fylles ut, vil beløpsgrensen bli satt til kr. 1.000,- pr. mnd.


 

Mottaker

Mottakers konto

Beløps grense pr. mnd.

Indremisjonsforbundet

8220.02.80632

  kr.

 


  Ja takk, jeg ønsker å bli Fast Giver med AvtaleGiro!
          Jeg er kjent med og aksepterer vilkårene for AvtaleGiro.


 

Jeg ønsker at hvert gavebeløp -pålydende:

kr. 

skal fordeles slik:

Indremisjonsforbundet:

kr. 

 

  

kr. 

 

Forening:

kr. 

 


Betalingshyppighet

Månedlig

Kvartalsvis

Halvårlig

Årlig

Kun valgte måneder:  kryss av

 

Januar

Mars

Mai

Juli

September

November

Februar

April

Juni

August

Oktober

Desember


Belast mitt kontonummer :

( 11 siffer )

Trekkdato (fra 15. - 25.)

 

Kid-nummer fylles ut av ImF

 

Ja, jeg ønsker 28 % skattefradrag på mine gaver.

Mitt personnummer er:

  ( NB. 11 siffer )

 


ImF har tillatelse fra Datatilsynet for oppbevaring av fødselsnummer og garanterer konfidensiell behandling av opplysningene i henhold til Personvernloven.

Ja, jeg ønsker også å motta adressert offerskriv fra ImF sentralt.   (5 ganger i året.)

 

Sted / dato:    

 

Underskrift:   ________________________________

   

 


Maksimalt fradragsbeløp er 12.000,- kroner. Gaver utover dette betraktes som en ekstragave til misjonen. I januar får du tilsendt takkebrev sammen med bilag til selvangivelsen. Minstebeløp for skattefradrag er 500,- kroner pr. år.

OBS: Ektefeller må fylle ut hver sitt skjema for at begge skal få skatte fradrag.